Annikakodin etusivulle   Elmerin Purjeen etusivulle

Asumis- ja hoiva-
palvelut

Intervalli ja muu
tilapäishoito

Tilat ja ympäristö

Rekrytointi

Yhteystiedot

Asumis- ja hoivapalvelut

Annikakodin toiminta-ajatuksena on tarjota asumis-, hoiva-, sekä kuntoutuspalveluja asiakaslähtöisesti ja asiakkaan omaa toimintakykyä aktivoivasti asianmukaisissa, turvallisissa ja kodinomaisiassa tiloissa. Ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilökunta palvelee ympäri vuorokauden.

Asiakaspaikat on tarkoitettu lähinnä kokonaan tai osittain itsenäistä asumista vailla oleville henkilöille. Vakituisia asiakaspaikkoja on 14 ja intervallia tai muuta tilapäishoitoa tarvitseville paikkoja on kaksi.

Henkilökohtaista ja suunniteltua huolenpitoa

Hoitotyö Annikakodissa pohjautuu kirjallisiin hoitosuunnitelmiin, jotka laaditaan jokaiselle asiakkaalle ammattitaidolla. Annikakodin henkilökunnan päätarkoitus on järjestää ja turvata asiakkaalle laadukas elämä. Kaikki toimintamme suunnitelu laaditaankin asiakkaan itsemäärämisoikeus sekä toimintakyky huomioiden.

Annikakodissa työskentelee kaksi ohjaajan koulutuksen saanutta henkilöä ja sen lisäksi myös muu henkilökunta on sitoutunut järjestämään monenlaisia, vaihtelevia virikkeitä ja aikuiskasvatusta asiakkaan arkeen. Oman tilan ja asiakkaan itsensä määrittelemien reviirien kunnioittaminen ja vaaliminen ovat osa henkilökunnan työnkuvaa. Arjessa asiakkaan "todellinen kohtaaminen ja tilanteissa asiakkaan vierelle pysähtyminen " on määritelty Annikakodin viralliseksi toimintatavoitteeksi.

Koko Annikakodin henkilökunta on ammattitaitoista ja koulutettua. Lisäksi henkilökunnalta vaadittavia elementtejä ovat nykyaikaisen humanistisen ihmiskäsityksen ja sosiaalialan palveluluonteen ymmärtäminen ja omaksuminen. Vahva empatian kyky sekä vastuuntuntoisuus, positiivisuus, joustavuus ja muuttuvien tilanteiden sietokyky ovat niitä taitoja, joita Annikakodin henkilökunta myös työssään tarvitsee.

 

© Recare Oy / WebEnna